วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Canon MP287 Error P07 Clear Counter

     Canon MP287 อาการ P07 (ตัวเครื่องแจ้งซับหมึกเต็ม)


     อาการ : เปิดเครื่องแล้ว ตัวเครื่องจะแจ้ง Code P07 อยู่ตลอดเวลา ทำให้ใช้งานไม่ได้

    หมายเหตุ อ่านก่อน สำคัญมาก : เนื่องจากมีเครื่องล็อตใหม่ออกมาทำให้การเคลียร์ซับหมึก การเข้า service mode การใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก มีปัญหาต่อตัวเครื่อง แนะนำให้อ่านคำแนะนำก่อนครับ
     1. ตัวเครื่องรุ่นใหม่ S/N จะเริ่มต้นด้วย LFXX ตัวนี้ถ้าเข้า Service Mode ไม่ถูกจะทำให้เครื่องล็อคไม่สามารถเข้า Service Mode ได้อีก ( ณ วันนี้ผมยังไม่มีวิธีแก้)
     2. เครื่องที่มี S/N ขึ้นต้นด้วย LFXX จะต้องใ้ช้ Service Tools V.3200 ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะไม่สามารถเคลียร์ Counter ผ่านได้ (วิธีดูง่ายๆ ก็เปิดฝาสแกนเนอร์ขึ้น S/N จะอยู่บริเวณตามรูปด้านล่างครับ)    
     
     วิธีการแก้ปัญหา : ให้ทำการ Clear Counter (หรือเรียกกันทั่วไปว่า เคลียร์ซับหมึก) เข้า Service Mode โดยวิธีดังต่อไปนี้
   
   
            1. ปิดเครื่อง รอจนกว่าปริ้นเตอร์จะดับสนิท
            2. กดปุ่ม Stop / Reset ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 
            3. ปล่อยปุ่ม Stop / Reset และกด Stop / Reset 6 ครั้ง 
            4. หลังจากนั้นปล่อยมือจากปุ่ม Power และรอจนกว่าไฟสถานะเครื่อง (สีเขียว) หยุดกระพริบ
            5. จากนั้นใส่กระดาษลงไป 2 แผ่น และเชื่อมต่อสาย usb กับคอมพิวเตอร์ให้เรี่ยบร้อย
            6. เปิดโปรแกรม Service Tools เพื่อทำการเคลียร์ซับหมึก


    MP287 LBXX          /          Service Tools V.3200    

            
(Service Tools ตัวนี้เป็นตัวเก่าที่ใช้เคลียร์ MP287 S/N ขึ้นต้นด้วย LBXX ครับ)             7. ทำตามขั้นตอนตามรูป กดปุ่ม Main 1 ครั้ง เครื่องปริ้นจะปริ้นกระดาษแผ่นแรกออกมา และรอจนกว่าจะมีข้อความว่า A function was finished จากนั้นกด OK
          8. กดปุ่ม platen 1 ครั้ง 
          9. กดปุ่ม EEPROM 1 ครั้ง เครื่องปริ้นจะปริ้นกระดาษแผ่นที่ 2 ออกมา
        10. กดปุ่ม Power เพื่อปิด และเปิดเครื่องอีกครั้ง  
        11. กดทดสอบหัวพิมพ์ หรือลองสั่งปริ้นตัวเครื่องจะแจ้ง E13 ก็กด Stop / Reset ค้างไว้ประมาณ 5  วินาที ตัวเครื่องจะแจ้ง 2 ครั้งทั้งตลับ ดำและสี เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วกับการเคลียร์ซับหมึกของ MP287 ครับ

อัพเดท วิธีเคลียร์ซับหมึก MP287 S/N ขึ้นต้นด้วย LFXX ครับ โดยใช้ Service Tools v.3200 ขึ้นไปครับ

                          
(Service Tools v.3200 ใช้เคลียร์ MP287 S/N ขึ้นต้นด้วย LFXX ครับ วิธีตามรูปเลยครับ)
รูปภาพจาก  http://ekohasan.blogspot.com


          สำหรับวิธีการเคลียร์ซับหมึก หรือ Clear Counter ก็จบไปแล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็เสนอแนะกันเข้ามาครับ เพื่อที่จะได้แชร์ข้อมูล ความรู้ให้ถูกต้องสำหรับการแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นครับ ขอบคุณครับ _/I\_                                   


1 ความคิดเห็น:

  1. พอกดทดดสอบหัวพิมพ์ หริือสั่งปริ้นแล้ว ปริ้นไม่ได้ค่ะ มันขึ้นแจ้งว่า Error 5B00 ค่ะ ต้องแก้ไขไงต่อค่ะ ขอวิธีแก้ไขหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ